ICOK by Infonetax © 2016
Internetowe Centrum Obsługi Klienta


  Zaloguj się do serwisu ICOK  

Login:  

Hasło:  


Uwaga! W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych praca w serwisie icok odbywa się przy bezpiecznym połączeniu szyfrowanym. Aby mieć tego pewność prosimy o sprawdzenie w pasku adresu przeglądarki, czy wprowadzony adres ma postać https://www.icok.eu oraz zweryfikowanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa, który najczęściej jest przedstawiany przez przeglądarkę w postaci ikony zamkniętej kłódki.